Asociația prelucrează o serie de date cu caracter personal ale utilizatorilor atunci când utilizează site-ul și/sau orice serviciu oferit de Asociația Internațională a Polițiștilor Secția Română (spre exemplu când participați la concursurile și/sau campaniile asociației).
Această politică de confidențialitate („Politica”) descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dumneavoastră în legătură cu aceste prelucrări, precum și modul în care asociația va respecta drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”).
Înainte de a utiliza site-ul sau oricare dintre serviciile asociației, recomandăm ca această politică să fie citită cu atenție pentru a înțelege cum vă sunt prelucrate datele cu caracter personal.

1. Cine este responsabil de prelucrarea datelor dvs.?

Asociația Internațională a Polițiștilor Secția Română, cu sediul în România, este operatorul datelor cu caracter personal, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv GDPR, în ceea ce privește datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, colectate și prelucrate prin intermediul site-ului și/sau în contextul serviciilor oferite prin intermediul sau în legătură cu site-ul. Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, asociația poate fi contactată folosind următoarele date de contact:

Operatorul cu Protecția Datelor: Asociația Internațională a Polițiștilor Secția Română
RO26RNCB0289087869780001 BCR
CUI: 21577061
Șos. Olteniței, nr. 158 – 160, sector 4 București
secretariat@iparomania.ro
Reprezentată prin Mihai Liviu TĂRTĂREANU – președinte.

 

2. Ce date prelucrăm?

Asociația prelucrează datele personale pe care ni le furnizaţi atunci când utilizaţi site-ul (exemplu – când comentați în secțiunea de comentarii), vă înregistrați pe pagina noastră, contractați un abonament, vă înscrieţi în campaniile noastre (și/sau campaniile organizate împreună cu partenerii noștri), doriţi să primiţi comunicări comerciale sau să participaţi la sondajele şi chestionarele noastre sau ne contactați prin orice mijloace de comunicare. De asemenea, utilizăm module Cookie și tehnologii similare pentru a vă recunoaște pe dvs. și dispozitivele dvs. De asemenea, permitem altor persoane să utilizeze module cookie. Modul în care utilizăm aceste tehnologii sunt descrise în Politica privind Cookie.

Transmiterea comunicărilor comerciale, invitaţii de a participa la concursuri, chestionare sau sondaje.

Dorim să vă transmitem materiale promoţionale, să vă informăm în legătură cu noile produse/servicii oferite de asociație, de a vă lansa invitaţii de a participa la loterii promoţionale/tombole, la sondaje sau de a răspunde la chestionare şi pentru a vă comunica alte informaţii similare pe care le considerăm că pot fi de interes pentru dvs., inclusiv, dacă sunteţi de acord, prin transmiterea de materiale promoţionale/comunicări de marketing privind produsele/serviciile partenerilor asociației.

Organizarea concursurilor şi promoţiilor

Dacă sunteţi de acord, puteţi participa la concursurile şi loteriile/tombolele cu premii organizate de noi şi/sau partenerii noştri. De asemenea, atunci când organizăm concursuri, avem interesul legitim să prelucrăm date pentru efectuarea formalităților aferente pentru acordarea premiilor revendicate de câștigători, soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea campaniilor și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor regulamentului, investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări.

Înregistrarea convorbirilor telefonice cu câștigătorii concursurilor organizate de noi

Putem înregistra convorbirile telefonice cu persoanele declarate câștigătoare în concursurile/loteriile organizate de noi. Înregistrarea convorbirilor ne ajută să gestionăm activitatea noastră internă în departamentul care se ocupă de promoții/ marketing, dar și pentru a asigura dovada aspectelor agreate cu câștigătorii în cazul unor potențiale dispute sau litigii cu privire la premiile acordate. Înregistrarea se va face doar, dacă vom avea consimțământul interlocutorului.

Analiza interacţiunii dvs. cu asociația în vederea furnizării unor oferte personalizate, (inclusiv pe baza unor analize avansate)

În anumite situaţii, putem utiliza informaţiile colectate de la dvs. în combinaţie cu datele pe care le obţinem de la echipele noastre de vânzări şi/sau de marketing cu privire la interacţiunea dvs. cu asociația, pe care să le folosim în contextul comunicărilor noastre de marketing. Dorim să eficientizăm activitatea noastră de marketing, oferind clienţilor noştri produse/servicii relevante şi personalizate.
De asemenea, dacă sunteţi de acord, putem efectua analize avansate cu privire la interesele şi preferinţele dvs. rezultând din informaţiile pe care le deţinem despre dvs. din interacţiunea cu noi, precum şi prin combinarea datelor obţinute de la terţi (e.g. prin intermediul tehnologiilor de analiză a navigării web) pentru a vă transmite comunicări comerciale adaptate nevoilor şi preferinţelor dvs.
Putem realiza diverse raportări, analize şi studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate şi succesul acestora, activitatea de vânzări / prelucrare.

Executarea contractului încheiat cu noi

Atunci când solicitați încheierea unor abonamente putem prelucra anumite date personale necesare pentru aceste scopuri (e.g. nume şi prenume, adresa de livrare/furnizare, date de tranzacţionare, etc.).
Gestiunea relațiilor cu utilizatorii și suport
Avem interesul de a oferi servicii adecvate prin intermediul site-ului tuturor persoanelor care îl accesează. Prin urmare, prelucrăm o serie de date cu caracter personal pentru scopul gestiunii relațiilor cu utilizatorii site-ului, spre exemplu atunci când ne contactează cu diverse întrebări sau solicitări privind funcționalitățile site-ului, întrebări cu privire la serviciile asociației oferite prin site etc. Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim constând în interesul nostru de a asigura servicii adecvate.
Analize și statistici privind funcționarea site-ului, cookies și tehnologii similare
Putem folosi datele cu caracter personal pe care le furnizează utilizatorii sau pe care le colectăm în contextul utilizării șerviciilor pentru scopul efectuării unor analize și statistici privind serviciile noastre, inclusiv a modului în care funcționează site-ul sau sunt oferite serviciile. Analizele și statisticile pe care le facem ne ajută să înțelegem mai bine cum am putea să îmbunătățim serviciile noastre sau funcționalitățile site-ului. În efectuarea analizelor și statisticilor utilizăm de asemenea cookies și alte tehnologii similare conform Politicii privind Cookies. De asemenea, cookie-urile și tehnologiile similare sunt utilizate pentru a vă oferi publicitate bazată pe interes.

Conectare prin rețelele de socializare
Am implementat diverse mecanisme de interconectare cu paginile de socializare, cum ar fi Facebook, Twitter, Youtube și Instagram și astfel să aveți posibilitatea să accesați conținutul postat pe noi pe site și sau conturile noastre asociate pe acele rețele sociale mai facil. Dacă accesați conținutul postat pe acele rețele de socializare sau comentați pe acele rețele de socializare sau accesați site-ul prin intermediul contului de Facebook, o serie de date publice din profilul dvs. de pe acele rețele de socializare ne vor fi transmise și nouă de către operatorii acelor rețele de socializare.
Îndeplinirea unor obligaţii legale
Uneori prelucrarea datelor este necesară pentru a ne îndeplini obligaţiile legale ce ne revin, cum ar fi: plata impozitelor şi a contribuţiilor relevante (câştigătorii concursurilor), raportarea către autorităţile fiscale relevante şi ţinerea unor evidenţe contabile, arhivarea datelor conform legislaţiei aplicabile, publicarea numelui câştigătorilor şi a premiilor acordate în loteriile/concursurile promoţionale organizate.
Apărarea drepturilor şi intereselor în justiţie
Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiţie în cadrul unei proceduri în faţa unei instanţe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Societatea.
3. Cui dezvăluim datele?
Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către (i) entitățile și/sau persoanele împuternicite de noi implicate în furnizarea serviciilor, inclusiv în furnizarea comunicărilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date, furnizori de servicii de plată pentru diverse facilități de plată), organizarea și desfășurarea concursurilor / promoțiilor noastre (inclusiv atunci când sunt organizate în parteneriat cu alte entități); (ii) dacă avem obligația de a divulga datele personale în scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autorități judiciare, autorități publice sau organ guvernamental; sau (iii) dacă ni se cere sau ni se permite în alt mod să facem acest lucru conform legislației aplicabile.
De asemenea, datele dvs. cu caracter personale pot fi dezvăluite terților furnizori de cookies și tehnologii similare conform celor descrise în Politici privind Cookies.
4. Cât păstrăm datele?
Păstrăm datele dvs. cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, dacă sunteți un abonat de-al nostru, datele dvs. caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durată a raporturilor contractuale, plus o perioadă minimă de 3 ani de la încetare (cât este termenul de prescripție pentru acțiuni în justiție), de asemenea, dacă sunteți câștigător al unui concurs organizat de asociația, putem păstra datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă de 3 ani de la data la care a expirat termenul în care premiul ar fi trebuit să fie revendicat sau de la data la care ați revendicat premiul. Ulterior, anumite date cu caracter personal ar putea fi păstrate pentru o perioadă mai lungă, pentru scop de arhivare, conform regulilor de arhivare aplicabile.

5. Ce drepturi aveți în calitate de persoană vizată?
Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:
a) Dreptul de acces – puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării
b) Dreptul de a corecta datele – puteți să ne solicitați să modificăm datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.
c) Dreptul la ștergere – puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucram; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante.

d) Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție – puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe bază de consimțământ. De asemenea vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al asociației, din motive care țin de situația dvs. specifică.
e) Restricționare – în anumite condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale.
f) Dreptul la portabilitatea datelor – în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.
g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere – aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile:
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România
anspdcp@dataprotection.ro
Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, ne puteți contacta utilizând datele de contact menționate la secțiunea 1 (date de contact).